Danville AYSO U8 GIRLS Division Master Schedule

Danville AYSO U8 GIRLS Division Master Schedule
DAY GAME DATE TIME LOCATION HOME TEAM AWAY TEAM
Saturday Apr 16/2011 9:00am Soccer Park U8G-02 U8G-05
Saturday Apr 16/2011 10:00am Soccer Park U8G-01 U8G-06
Saturday Apr 16/2011 11:00am Soccer Park U8G-03 U8G-04
Saturday 23-Apr OFF WEEK    
Saturday Apr 30/2011 9:00am Soccer Park U8G-04 U8G-01
Saturday Apr 26/2011 6:00 pm Soccer Park U8G-05 U8G-03
Saturday Apr 30/2011 11:00am Soccer Park U8G-06 U8G-02
Saturday May 7/2011 9:00am Soccer Park U8G-02 Southern
Saturday May 7/2011 10:00am Soccer Park U8G-06 Southern
Saturday May 7/2011 11:00am Soccer Park U8G-01 Southern
Saturday May 14/2011 9:00am Soccer Park U8G-05 U8G-06
Saturday May 14/2011 10:00am Soccer Park U8G-04 U8G-02
Saturday May 14/2011 11:00am Soccer Park U8G-03 U8G-01
Saturday May 21/2011 9:00am Soccer Park U8G-03 U8G-06
Saturday May 21/2011 10:00am Soccer Park U8G-02 U8G-01
Saturday May 21/2011 11:00am Soccer Park U8G-04 U8G-05
Saturday 28-May OFF WEEK    
Saturday Jun 4/2011 9:00am Soccer Park U8G-05 Southern
Saturday Jun 4/2011 10:00am Soccer Park U8G-03 Southern
Saturday Jun 4/2011 11:00am Soccer Park U8G-04 Southern
Saturday Jun 11/2011 9:00am Soccer Park U8G-06 U8G-04
Saturday TBD TBD Soccer Park U8G-03 U8G-02
Saturday Jun 11/2011 11:00am Soccer Park U8G-01 U8G-05
           
           
Team Coach
U8G-01 Rebecca Blansfield        
U8G-02 Ed Clarke        
U8G-03 Matt Fitzpatrick        
U8G-04 Nicky Outt        
U8G-05 Stacy Hampton        
U8G-06 Todd Eckard